Wychowawcy klas

Rok szkolny 2023/2024

 

Klasa

  Wychowawcy

 1TEL

 

Technik ekonomTechnik pojazdów samochodowych ista / technik logistyk

 

 mgr Danuta Holik-Ciwińska

 1TSŻ

 

 Technik pojazdów samochodowych / Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

mgr Jolanta Fyda

 1 A

 

 Mechanik pojazdów samochodowych

 

 mgr Sławomir Brattig

 1 B

 

Kucharz / cukiernik

 

 mgr inż. Sabina Niemas

2 TEL

Technik ekonomista / technik logistyk

 

mgr Marzena Głaz

 

2 TŻ

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

mgr inż. Magdalena Mordarska

 

2 TPS

 Technik pojazdów samochodowych / technik spawalnictwa

 

mgr Beata Gryzło

 

 

2A

Mechanik pojazdow samochodowych

 

mgr Katarzyna Kaflińska

 

2B

Kucharz / stolarz

 

mgr Anna Rola

 

 

3 TEL

 

Technik ekonomista / Technik logistyk

 

 

mgr inż. Justyna Serafin

 

 

3 TS

 

Technik pojazdów samochodowych

 

 

mgr Marta Burnagiel

 

 

3 A

 

Mechanik pojazdów samochodowych

 

 

mgr Przemysław Święs

 

 

3 B

 

Kelner / Stolarz

 

 

mgr Dorota Chmura

 

4TES

Technik ekonomista / Technik spawalnictwa

 

 

mgr inż. Marek Krok

 

 

4TSŻ

Technik pojazdów samochodowych / Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

mgr Katarzyna Rola

 

 

5TEL Technik ekonomista / technik logistyk

 

 

mgr Krzysztof Flądro

 

 

5TSŻ Technik pojazdów samochodowych / technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

mgr Magdalena Ciosek