Historia

 

 HISTORIA SZKOŁY W LATACH 2018 - 2022


W ostatnich latach szkoła przeszła znaczące przeobrażenia. Dzięki termomodernizacji budynki szkoły zyskały nowy wygląd. Wybudowano nowoczesne, wielofunkcyjne boisko. Wprowadzono elektroniczną dokumentację nauczania. Zrealizowano kilka projektów unijnych. W związku z pandemią uczniowie i nauczyciele musieli pracować w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ W HISTORII SZKOŁY W LATACH 2018- 2022


ROK 2018
- I miejsce w kraju dla uczniów TE w Grybowie w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Nagrodzone uczennice to: Julita Forczek, Paulina Teper, Weronika Szura.
- Remont budynku szkoły (termomodernizacja) w ramach projektu: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie”.
- Realizacja projektu edukacyjnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”, we współpracy z uczelniami wyższymi Krakowa.
- Uroczyste obchody rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączenie do ogólnopolskiej akcji MEN „Rekord dla Niepodległej”.
ROK 2019
- Sukcesy ekonomistów w „Konkursie wiedzy z rachunkowości i finansów jednostek gospodarczych”: II miejsce- Paulina Migacz, IV miejsce- Filip Durlak, II miejsce w Małopolsce w drużynowej punktacji dla uczniów ZSZ w Grybowie.
- II miejsce w turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz. Laureatem uczeń klasy III B Patryk Antosiewicz.
- IV miejsce w kraju w olimpiadzie „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Szkołę reprezentowały uczennice klasy IV TE: Paulina Migacz, Dorota Burkot, Magdalena Migacz.
- Podwójny sukces naszych stolarzy w VII Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w Zawodzie Stolarz: I miejsce- Szymon Jaworecki, II miejsce- Marcin Pękala (uczniowie klasy II A).
- Wdrożenie dokumentacji elektronicznej nauczania: elektroniczny e- dziennik UONET+ firmy VULCAN.
- Wysokie wyniki uczniów w Letnim Trójboju Obronnym oraz Pojedynku Strzeleckim (etap wojewódzki): I miejsce- chłopcy (Marcin Radzik, Kamil Gryzło, Szymon Jaworecki), II miejsce- dziewczyny (Karolina Bednarek, Klaudia Liszka, Klaudia Kmak).
- Otwarcie w roku szkolnym 2019/2020 nowych kierunków:
* technik logistyk dla absolwentów szkoły podstawowej
* cukiernik dla absolwentów szkoły podstawowej w Branżowej Szkole I stopnia
- Podwójny nabór uczniów:
a) po 8 klasie szkoły podstawowej
b) po 3 klasie gimnazjum
- Po raz pierwszy, od wielu lat, otwarto 8 klas pierwszych: 4 technikum, 4 szkoły branżowej.
- W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszcza 455 uczniów.


ROK 2020
- Realizacja projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”.
- II miejsce w Turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz (pod patronatem MEN). Laureatem uczeń klasy III B- Kacper Kubas.
- Realizacja projektu unijnego „Małopolska Chmura Edukacyjna”.
- Od 12 marca do 26 czerwca 2020 roku zawieszenie zajęć w szkole z powodu pandemii Covid-19. Edukacja odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wykorzystanie Platformy Edukacyjnej Classroom i aplikacji Meet. Od 26 maja 2020 roku odbywały się tylko konsultacje dla uczniów. Matury odbyły się w czerwcu (od 8 czerwca).
- 1 września 2020 roku, mimo zagrożenia wirusem Covid-19, rozpoczęto naukę w szkole na dwie zmiany (w reżimie sanitarnym).
- 1 września 2020 roku otwarcie nowej klasy technikum ze specjalnością technik spawalnictwa.
- 19 października 2020 roku zawieszono funkcjonowanie szkoły w formie stacjonarnej, w związku z epidemią Covid-19 (zajęcia praktyczne i teoretyczne odbywały się zdalnie).
- Wybudowanie nowego boiska wielofunkcyjnego przy szkole z pełną infrastrukturą: koszami do gry w koszykówkę, trybunami i wysokim ogrodzeniem. Dookoła obiektu zostały zrobione chodniki, boisko jest również oświetlone.


ROK 2021
- Realizacja projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe uczniów w Powiecie Nowosądeckim” .
- Realizacja projektu Erasmus+ „My culture in your school” („Moja kultura w Twojej szkole”).
- Trwa kolejny etap termomodernizacji budynków warsztatów szkolnych. Zostały wymienione okna, grzejniki oraz zrobiona pionowa izolacja fundamentów. Docieplono ściany i stropy. Wymieniono także nawierzchnię (kostkę brukową) na placu szkolnym.
- Pracownia Mechatroniki Samochodowej wzbogaciła się o zaawansowane stanowisko do testowania alternatorów i rozruszników pojazdów osobowych i dostawczych oraz do diagnostyki wybranych elementów instalacji elektrycznej pojazdu firmy Spin model BANCHETTO PLUS.
- Szkoła przystąpiła do programu MEN „Poznaj Polskę”. W ramach programu uczniowie technikum i szkoły branżowej zwiedzili Warszawę. Wycieczki były trzydniowe.
- Z powodu dużej liczby zakażeń koronawirusem wprowadzono system nauki zdalnej od 20 grudnia 2021 roku do 7 stycznia 2022 roku. Powrót do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 roku. Od 31 stycznia do 18 lutego znów wprowadzono zdalny system nauczania (na 3 tygodnie). Powrót do nauki stacjonarnej w szkole od 21 lutego 2022 roku.


ROK 2022
- Po dwóch latach przerwy, spowodowanej pandemią, zorganizowano Dni Otwarte Szkoły, przeznaczone dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych.
- Sukcesy uczniów w Powiatowym Turnieju Motoryzacji Szkół Ponadpodstawowych. Uczniowie ZSZ w Grybowie zajęli drużynowo I miejsce oraz Kamil Kuk I miejsce indywidualnie. W turnieju wzięli udział uczniowie klasy III: Krzysztof Poręba, Kamil Kuk, Grzegorz Żabiński.
- Kacper Zając, uczeń klasy III A, został Mistrzem Polski K-1 (Kickboxing). Zawody odbyły się w Kartuzach. Miesiąc wcześniej Kacper zdobył tytuł wicemistrza Polski Low Kick (Kickbixing).
- Realizacja programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” w ramach projektu finansowanego przez MEN.
- Udział w XXXI Ogólnopolskim Sympozjum „Pod znakiem Staszica” w Sielpi (województwo świętokrzyskie). Szkołę reprezentowały uczennice klasy III TSE- J. Hudzik, A. Forczek, N. Pasoń.

- Udział młodzieży w Powiatowym Konkursie Młodych Talentów w Starym Sączu. Michał Broda z kl. 1 TS zdobył I miejsce w kategorii akordeonów, a Dominik Szczepański z kl. 1 TEL zdobył wyróżnienie w kategorii pianino.

- Nasi wokaliści wystąpili w Grybowie 19 czerwca 2022 r. podczas „ Przeglądu piosenki patriotycznej”.


- Realizacja projektu „My culture in your school” w ramach programu Erasmus+ Akcji 2: Partnerstwa Strategiczne (KA2). Projekty Współpracy szkół: Współpraca szkół (KA229). Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu pojechali do Niemiec (Bremerhaven).

 

ZAKOŃCZENIE
Szkoła z 132-letnią tradycją cieszy się uznaniem w środowisku lokalnym. Daje uczniom szansę zdobycia ciekawego zawodu oraz możliwość wszechstronnego rozwoju. Solidnie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych oraz do pracy zawodowej. Placówka zatrudnia profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Szkoła oferuje uczniom ciekawy program artystyczno- rozrywkowy i sportowo- rekreacyjny. Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych Szkolnego Klubu Wolontariatu i Szkolnego Klubu Honorowego Dawcy Krwi.

HISTORIA  SZKOŁY  W LATACH   2011- 2017

 W latach 2011- 2017 zmodernizowano warsztaty szkolne. Otwarto nowe pracownie zajęć praktycznych. Uczniowie brali udział w realizacji projektów unijnych. Osiągali wysokie miejsca w konkursach na szczeblu centralnym. Działalność szkoły pozytywnie wpisuje się w tło królewskiego miasta Grybowa.

 Kalendarium  najważniejszych wydarzeń w historii  szkoły  w latach  2011- 2017

 ROK 2011

- Nasza szkoła uczestniczy w projekcie ,, Modernizacja  kształcenia  zawodowego w Małopolsce”. Uczestnikami projektu są uczniowie technikum oraz  zasadniczej  szkoły zawodowej .

- Po raz  pierwszy uroczyście obchodzono Święto Patrona  Szkoły  połączone z Konkursem Wiedzy  o Stanisławie Staszicu i szkole.

- Uczennica Danuta Kruczek zajęła II miejsce w finale 18. edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce oraz uzyskała tytuł  wicemistrza wiedzy o patronie w roku szkolnym 2010/ 2011 w Pińczowie.

-  Uczeń klasy II a  ZSZ  Tomasz Sowa zajął I miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w zawodzie- stolarz.

 ROK 2012

- 18.04.2012 roku otwarto pracownię diagnostyki samochodowej.

- Kontynuacja projektu unijnego  ,, Modernizacja kształcenia zawodowego w  Małopolsce”.

-Uczeń klasy III a  ZSZ  Tomasz Sowa zajął  III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie  Sprawny w zawodzie –stolarz.

- Po raz pierwszy  zorganizowano w naszej szkole Dzień Języków Obcych.

 ROK 2013

-  Uczeń klasy  I TE  Konrad Pociecha  zajął IV miejsce w finale etapu centralnego 20. edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce w Nowym Targu.

- Realizacja projektu ,, Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących i szkolących zawodowo ”- wyjazd uczniów klasy  II TE  do Chemnitz  w Niemczech.

- Realizacja projektu ,, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce ”- kurs barmana i carvingu .

 ROK 2014

- Uczeń klasy II TE  Konrad Pociecha  zajął IV miejsce  w finale etapu centralnego21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i jego Epoce w  Gąbinie.

- Realizacja projektu ,, Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

- Uczeń klasy III a   Piotr Rzepa zajął II miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie Sprawny w zawodzie – stolarz.

ROK 2015

- Modernizacja warsztatów szkolnych i powstanie pracowni: żywienia , obsługi konsumenta, mechatroniki pojazdowej i obrabiarek  w ramach projektu,, Modernizacja infrastruktury  kształcenia zawodowego i ustawicznego w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie ”.

- Uczeń klasy III TE  Konrad Pociecha zajął I  miejsce  w finale 22. edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego epoce oraz uzyskał tytuł Mistrza  Wiedzy o Patronie w roku szkolnym 2015/2016. Konkurs odbył się w Pile.

- Uczeń klasy III ZSZ  Piotr Gucwa  zajął I miejsce  w  III Ogólnopolskim  Konkursie  Sprawny w Zawodzie – stolarz  .

- Przyznanie III miejsca dla szkoły w Ogólnopolskich  Zawodach w Dwuboju Obronnym w Bydgoszczy.

-  III miejsce w finale pierwszej edycji  konkursu wiedzy ,, Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach  społecznych ” dla Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie.

- 17 uczniów  z naszej szkoły wzięło udział  w miesięcznych praktykach zawodowych  w Austrii / Karyntai /  i Niemczech  / Hamburg /  w ramach projektu  ,, W dążeniu po sukces w gastronomii- staże  w Austrii i Niemczech perspektywą  zdobycia europejskich  kwalifikacji ”.-

- Wizyta studyjna uczniów w Chorwacji.

 ROK 2016

- 12.03.2016 roku uroczyste obchody 125-lecia  Szkoły Zawodowej w Grybowie . Otwarcie wyremontowanych i zmodernizowanych pracowni zajęć praktycznych.

- od 1.09. 2016 roku w szkole działa Centrum Kształcenia  Ustawicznego.

- Uczennice klasy IV TE : Iwona Wójcik , Klaudia Pękala , Agnieszka Kożuch   zajęły  II miejsce w Polsce  w ogólnopolskim konkursie ,, Księgowi  Przyszłości  2016”.

- Uczennice  klasy IV TE  : Katarzyna Kuczaj , Klaudia Pękala , Agnieszka Kożuch  zajęły  III miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy ,, Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach  społecznych ”.

- Udział przedstawicieli naszej szkoły I Ogólnopolskim  Festiwalu im. Stanisława Staszica w Wieliczce.

- Udział ucznia klasy IV TŻ Rafała Liszki  w programie kulinarnym  Ewy Wachowicz  ,, Ewa gotuje ”.

- Obecnie szkoła liczy 466 uczniów.

 Rok 2017

- Uczennice  naszej szkoły : Paulina Migacz z klasy II TSE ,  Julita Forczek  z klasy IIITEK  , Izabela Grzesiak z klasy IV TSE  zajęły  III miejsce w kraju w olimpiadzie ,, Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych ”.

-Utworzenie Szkoły Branżowej I stopnia  w wyniku reformy oświaty .

- Termomodernizacja budynku szkolnych warsztatów.

- Udział przedstawicieli  naszej szkoły w XXX  Sympozjum Szkół Staszicowskich w Białymstoku. Uczennica Paulina Migacz z klasy IIITSE zajęła  III miejsce w finale 24. edycji  Ogólnopolskiego  Konkursu   Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce.  

- Realizacja projektu ,, Małopolska C hmura  Edukacyjna ”adresowanego do uczniów III TZ , III TS, III TE, I TE.

- Zespół Szkół Zawodowych  na  europejskiej  szkolnej platformie  e Twinning.

 ZAKOŃCZENIE

Odnosimy sukcesy . Przy wsparciu wychowawców i nauczycieli młodzi ludzie rozwijają swoje pasje i doskonalą umiejętności . Jesteśmy dumni z licznych osiągnięć w dziedzinach  naukowych , artystycznych , rzemieślniczych i sportowych. Inwestycje przeprowadzane na taką skalę , jak te w Zespole Szkół  Zawodowych w Grybowie zdarzają się raz na kilka lat , a może nawet rzadziej . W latach 2011- 2017 szkołę ukończyło  1099 uczniów.            

 

 HISTORIA   SZKOŁY  W  LATACH 2000-2010

W ostatnim dziesięcioleciu odnotować należy wiele ważnych wydarzeń w historii szkoły. Zmieniła się dyrekcja, szkoła się rozbudowała i zmodernizowała bazę dydaktyczną. Zmiany dotyczą też kierunków kształcenia. W naszej szkole szybko dostosowuje się ofertę edukacyjną do lokalnego rynku pracy. Do kalendarza imprez szkoły wpisały się spotkania propagujące kulturę europejską, imprezy środowiskowe, a także ,, Dni otwarte dla gimnazjalistów " . Szkoła nawiązała współpracę ze  słowacką szkołą Spišská Nová Ves..

KALENDARIUM  NAJWAŻNIEJSZYCH  WYDARZEŃ  W  HISTORII  SZKOŁY  W  LATACH  2000-2010

ROK 2000
- Powiat przejął mienie ZSZ. Szkoła nie była zarządcą, lecz dysponentem mienia.
- Udział przedstawicieli naszej szkoły w Ogólnopolskim Sympozjum Szkół Staszicowskich w Krajence. Uczennica klasy I TE Anna Igielska zajęła II miejsce w Konkursie Wiedzy o S. Staszicu i Jego epoce.
- 1 września otworzono w Korzennej filię ZSZ. Była to jedna klasa zawodowa o profilu sprzedawca –ślusarz.
- 1 września otworzono klasy pierwsze  Liceum Technicznego o profilu ekonomiczno- administracyjnym, elektryczno- energetyczno-wojskowym, elektrycznym. Po czteroletnim cyklu edukacji nie wznowiono już naboru.
- 1 września powstało Technikum Handlowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum Handlowe wieczorowe.
- 22 grudnia  odbyła się premiera Misterium Bożonarodzeniowego pt ,, Żłóbek Betlejemski" w reżyserii ks. Mikołaja Pieca. W spektaklu wzięło udział 38 aktorów- uczniów  naszej szkoły.

ROK 2001
- 27 stycznia  wmurowano kamień  węgielny pod budowę nowej hali sportowej.
- Powołano  Szkolny Klub Europejski.
- W dniach 31 maja – 3 czerwca szkoła była gospodarzem Ogólnopolskiego Sympozjum  Szkół Staszicowskich i VIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego epoce pod hasłem ,, Gdyby S. Staszic podróżował po Polsce dzisiaj." Anna Igielska, uczennica klasy II TE , zajęła I miejsce.
- Powołano  I  Rzecznika Ucznia. Została nim Izabela Kruczek  , uczennica klasy II TE.
- We września powstała dwuipółletnia Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie  pracownik socjalny.

ROK 2002
- W kwietniu zorganizowano  dla mieszkańców  Grybowa ,, I Festyn w Zawodówce".
- Udział przedstawicieli naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o S. Staszicu w Parczewie. Laureatką konkursu została Anna Igielska.
- W czerwcu  zamknięto internat przy ulicy Tadeusza Kościuszki.
- 1 września otwarto  trzyletnie Liceum Profilowane o kierunku zarządzanie informacją, elektrotechnicznym i gospodarczo-usługowym.
- 1 września Szkoła Policealna rozpoczęła kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej i technik elektryk.
- 10 października otwarto nowoczesną halę sportową. Stanowiła ona oddzielne skrzydło szkoły. Na parterze, obok  hali, powstała siłownia, nowe łazienki i sanitariaty. Na piętrze znalazły miejsce : nowa pracownia internetowa, dwie pracownie języków obcych.
- W  grudniu  przeniesiono zbiory biblioteczne do opróżnionej sali gimnastycznej. Utworzono dużą czytelnię ze stanowiskami komputerowymi , z dostępem do Internetu.

ROK 2003
- W czerwcu nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Lesław Tarasek.
- We wrześniu  trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa  rozpoczęła kształcenie w zawodzie monter instalacji i urządzeń sanitarnych.
- We wrześniu utworzono Technikum Mechaniczne  na podbudowie Zasadniczej  Szkoły Zawodowej.
- 14 października uroczyście obchodzono  25-lecie  powołania Zespołu Szkół. Na podwórzu szkoły , na kamiennym cokole  umieszczono popiersie patrona i wmurowano tablicę pamiątkową In Memoriam.
- Szkoła  nasza była największym zakładem pracy w Grybowie i największą szkołą zawodową w powiecie nowosądeckim.1090 młodzieży uczyło się w 34 oddziałach klasowych. Zatrudnionych było 65 nauczycieli pełnoetatowych i 22 nauczycieli w niepełnym wymiarze godzin. Pracowało tu 23 osoby administracji i obsługi.

ROK 2004
- W hali sportowej rozegrano I  międzymiastowy turniej piłki siatkowej ,, Liga 300 ". Organizatorem turnieju był  nauczyciel inż. Bronisław Żur.
- Udział przedstawicieli naszej szkoły w Konkursie Wiedzy o S. Staszicu i Jego epoce , który odbył się we Włoszczowej na Kielecczyźnie. Szkołę reprezentowały uczennice: Ewa Motyka i Kinga Oratowska.
- We wrześniu w Zasadniczej Szkole Zawodowej otwarto kierunek kucharz małej gastronomii.

ROK 2005

- 6 stycznia  zainaugurowano  obchody  Roku Staszicowskiego  w  naszej szkole.
- W maju absolwenci szkół ponadgimnazjalnych  zdawali po raz pierwszy tzw. Nową Maturę  / uczniowie Liceum Profilowanego/
- W czerwcu zorganizowano  dla mieszkańców miasta  ,, II  Festyn  w Zawodówce ".
- Udział przedstawicieli naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o S. Staszicu  i Jego epoce, który odbył się w Białymstoku. Szkołę reprezentowała Kinga Oratowska.
- Powstanie  Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego jako instytucji szkoleniowej
- Wyremontowano spawalnię i otwarto pracownię samochodową.
- Z powodu braku chętnych wstrzymano nabór do Technikum Drzewnego.
- Funkcję zastępcy dyrektora szkoły powierzono mgr Barbarze  Krok.
- W październiku szkoła obchodziła  115-lecie swej działalności. Delegacja złożona z przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów przekazała nowy sztandar szkoły dyrektorowi mgr inż. Lesławowi Taraskowi. Z  okazji jubileuszu szkoła otrzymała od władz zwierzchnich  pracownię multimedialną do nauki języków obcych. Opracowano nowe logo szkoły.
- Zorganizowanie  Ośrodków  Egzaminacyjnych do przeprowadzania  egzaminów potwierdzających kwalifikacje  zawodowe w zawodach: sprzedawca i stolarz.

ROK 2006
- W kwietniu zorganizowano  Dzień Kultury Rosyjskiej  pod kierownictwem mgr Katarzyny Roli.
- W roku szkolnym 2006/2007  zorganizowano po raz pierwszy  Dni Otwarte  Szkoły  przeznaczone dla uczniów gimnazjów . Ta ciekawa inicjatywa  została wpisana do kalendarza  imprez szkolnych  i odbywa się każdego roku w   miesiącach wiosennych.
- Szkoła prowadzi elektroniczną rekrutacje  uczniów.
- 7 czerwca  w budynku szkoły przy ulicy  T. Kościuszki  otwarto pracownię  technologii żywienia  i salę obsługi konsumenta.
- Udział przedstawicieli naszej szkoły  w Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy o S. Staszicu w Szamotułach. Uczniowie  Damian Durałek i  Wojciech Majerz – laureatami konkursu.
- Zespół Szkół  Zawodowych w  Grybowie podpisał umowę o współpracy ze słowacką szkołą  Spišská Nová Ves.
- We wrześniu  otwarto nowy kierunek  kształcenia  w czteroletnim technikum- technik żywienia i gospodarstwa domowego.
- Warsztaty szkolne  przestały być  gospodarstwem pomocniczym szkoły . Ich celem jest tylko nauka zawodu, a nie produkcja. Tam powstały nowoczesne pracownie szkolenia praktycznego.
- Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe  mają charakter zewnętrzny i odbywają się po zakończeniu roku szkolnego.
- Zorganizowanie  Ośrodków  Egzaminacyjnych  do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach :
technik ekonomista i technik mechanik.

ROK 2007
- Otwarto pracownię kelnerską  w budynku szkoły przy ulicy T. Kościuszki.
- W naszej szkole powstał Klub Wolontariatu.
- Udział przedstawicieli naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o S. Staszicu , który odbył się w Stąporkowie. Robert   Pawełczak laureatem konkursu.
- Stanowisko wicedyrektora objął mgr inż. Wiesław  Radzik.
- Otwarto nową szkołę  Liceum Ogólnokształcące z rozszerzoną matematyką i językiem angielskim.
- Otwarto możliwość kształcenia się w zawodzie technik- kelner.
- W trzyletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej otworzono kierunki : elektryk, mechanik pojazdów samochodowych.
- Zainicjowanie  wyjazdów na wykłady i filmy Młodzieżowej Akademii  Filmowej prowadzonej przez Dom Kultury ,,Sokół" w Nowym Sączu.
- Zorganizowanie Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii.

ROK 2008
- W kwietniu  zorganizowano Dzień Kultury Niemieckiej. Bogaty program tego spotkania  przygotowali uczniowie pod opieką mgr Marty Burnagiel i mgr Iwony Szczepanik.
- Zlikwidowano  Schronisko Młodzieżowe, które istniało w budynku internatu szkolnego od roku 1999.
- Udział przedstawicieli naszej szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o S. Staszicu, który odbył się w Zgierzu. Szkołę  reprezentowała uczennica Mariola Ziółko.
- We wrześniu powstało Liceum  Ogólnokształcące  Uzupełniające na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

ROK 2009

- Udział przedstawicieli szkoły w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o S. Staszicu w Miętnem. Laureatami konkursu zostali nasi uczniowie : Mariola Ziółko, Agnieszka Gołyżniak i Tomasz Stachura.
-  Realizowanie projektów unijnych  w szkole :
* „ Aktywna edukacja -szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego ''-projekt przeznaczony dla uczniów TE
*  „ Możemy więcej "- projekt przeznaczony dla uczniów  LO

ROK 2010
- Udział  przedstawicieli naszej szkoły  w Ogólnopolskim  Konkursie Wiedzy o S. Staszicu  w  Kościelcu. Laureatami konkursu zostali uczniowie: Irena Tubek, Danuta Kruczek, Agnieszka Krok.
- We wrześniu zorganizowano dla mieszkańców  miasta „  III Festyn w Zawodówce  ".
- 2 października  obchodzono jubileusz 120 lat  Szkoły Zawodowej  w Grybowie.
- Realizowanie projektów unijnych w szkole:
* „  Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce "- projekt przeznaczony dla uczniów  TŻ, TK, ZSZ  o profilu  kucharz małej gastronomii.
* „  Edukacja – Twoją szansą "  -  projekt przeznaczony dla uczniów  branży mechanicznej.
*  „ Profesjonalista na rynku gastronomicznym" – projekt przeznaczony dla uczniów  TŻ, TK .
*   „  Aktywna edukacja – szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego "- projekt przeznaczony dla uczniów TE.
*  „  Możemy więcej" – projekt przeznaczony dla uczniów  LO.
- Zorganizowanie  Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa  domowego.

ZAKOŃCZENIE
Należy sądzić, że działalność  zarówno uczniów , jak i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w  Grybowie trwale wpisuje się w panoramę miasta. Ostatnie dziesięciolecie otwarło nowe drogi rozwoju 120-letniej Szkoły Rzemieślniczej, zwanej kiedyś Szkołą Metalową, a przed wojną Szkołą Kołodziejsko – Kowalską.
W latach 2000-2010 szkołę  ukończyło 2674 absolwentów.

1997-2000

"BYĆ NARODOWI UŻYTECZNYM"
Historia działalności Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie w Towarzystwie Przyjaciół Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskim Klubie Szkół Staszicowskich. 1972-1990 wspieranie przez istniejący wówczas Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie kierowany kolejno przez profesorów Tadeusza Nowackiego i Stanisława Kaczora „oddolnego" ruchu pedagogicznego, zrodzonego w środowisku nauczycieli szkół zawodowych noszących imię Stanisława Staszica, w środowisku ludzi poszukujących nowatorskich form i metod pracy wychowawczej Kwiecień 1986 seminarium Instytutu Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. St. Staszica w Szczecinie udziałem licznego grona nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych z różnych regionów Polski; tutaj zrodziła się idea zorganizowania pierwszego ogólnopolskiego spotkania dyrekcji i rad pedagogicznych szkół zawodowych noszących imię Stanisława Staszica. 4-5 maj 1987 pierwsze ogólnopolskie sympozjum w ówczesnym Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Stąporkowie na temat: „Rola patrona szkoły w kształtowaniu osobowości ucznia" z udziałem reprezentantów rad pedagogicznych 17 szkół zawodowych z całego kraju. To tutaj na Kielecczyźnie zrodził się wielki ruch wokół postaci patrona, patrona 150 szkół w kraju, w tym około 100 szkół ponad podstawowych oraz wola powołania Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich jako organizacyjnej formy współpracy i współdziałania szkół. 2-3 maja 1988 drugie sympozjum w Zespole Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Małkini z udziałem przedstawicieli rad pedagogicznych i samorządów uczniowskich z trzydziestu szkół zawodowych z całego kraju na temat: „Problem uspołecznienia szkoły zawodowej. Ważnym postanowieniem było formalne powołanie Ogólnopolskiego Klubu Szkół Zawodowych oraz wybór pierwszego zarządu Klubu z jego prezesem mgr Bronisławem Burym. Zarząd upoważniono do podjęcia czynności administracyjno-prawnych w celu rejestracji sądowej stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim. Duże walory wychowawcze miała podjęta na sympozjum akcja zbierania środków na budowę szczecińskiego pomnika „Tym, którzy nie powrócili z morza". 3-4 maja 1989 trzecie ogólnopolskie sympozjum w Brzegu pod hasłem „Być człowiekiem-być sobą" reprezentantów 31 szkół z całego kraju. Brzeskie spotkanie przerodziło się w wielką debatę na temat wychowania w zmieniających się warunkach społeczno-politycznych, wychowania do dialogu, partnerstwa i demokracji. Na cztery tygodnie przed pamiętnym 4 czerwca 1989 roku toczyła się rzeczowa i kulturalna wymiana myśli na odwieczny temat: jak być człowiekiem, jak być sobą, jak „być narodowi użytecznym". 23-24 października 1989 ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli samorządów uczniowskich szkół zgrupowanych w Klubie Szkół Staszicowskich w Strąporkowie 23 luty 1990 rejestracja TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ STASZICOWSKICH przez Sąd Wojewódzki w Warszawie, VIII Wydział Cywilny Rejestracji Związków Zawodowych i Stowarzyszeń. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Grybowie od 1987 roku był sympatykiem ruchu, a jego reprezentanci uczestniczyli w kolejnych sympozjach, wspierając Zarząd Towarzystwa w zabiegach rejestracji stowarzyszenia. W dniu rejestracji liczyło ono 30 członków - nauczycieli, wśród których była też pisząca te słowa Danuta Szkudlara, a szkoła figurowała jako członek wspierający. Data rejestracji Towarzystwa stała się jednocześnie oficjalnym momentem stworzenia Ogólnopolskiego Klubu Szkół Staszicowskich. Nasza szkoła nieprzerwanie uczestniczy w corocznych sympozjach organizowanych przez różne szkoły klubowe, a od 1994 roku w konkursach o patronie i jego epoce, wzbogacając swój ą działalność wychowawczą o nowe treści, formy i metody pracy z młodzieżą. Stanisław Staszic jest postacią w naszej historii wielką, wyjątkową! Niepowtarzalną, aczkolwiek nie pozbawioną wad i słabości. Może jednak stanowić wzór dla młodych ludzi postawy patriotycznej i prospołecznej. Stąd też do kalendarza imprez szkolnych wprowadziliśmy Święto Patrona, a kolejne konkursy wiedzy o patronie spotykaj ą się z zainteresowaniem ze strony młodzieży. W 1990 roku laureatką VII edycji tego konkursu została uczennica naszej szkoły, Anna Igielska Do roku 1993 działalnością Szkolnego Klubu kierowała wicedyrektor szkoły, mgr Danuta Szkudlara, a w roku szkolnym 1993/94 opiekę przejął mgr inż. Lesław Tarasek. W dniach od 15 do16 czerwca 2001 roku naszej szkole przypadł zaszczyt organizacji VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Stanisławie Staszicu i Jego Epoce pod hasłem „Gdyby Stanisław Staszic podróżował po Polsce dzisiaj...". Ma on formę pracy pisemnej, natomiast po ustnej prezentacji - wybranych przez jury wcześniej prac - ich autorzy zdobywaj ą ostatecznie kolejne miejsca i wyróżnienia. Sądzę, że konkurs przyczyni się nie tylko do dalszej popularyzacji postaci Stanisława Staszica, dorobki szkoły liczącej sobie 121 lat, lecz przede wszystkim wyzwoli inicjatywy młodzieży, a także przyczyni się do zacieśnienia współpracy szkół klubowych i spełni rolę integracyjne -promocyjną.

1950-1997

W 1950 r. powołano czteroletnie Technikum Mechaniczne. W 1955 r. otwarto dział stolarski, powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1960 r. w związku z obchodami 600 - lecia miasta Grybowa szkołę odwiedził Józef Cyrankiewicz. W 1969 r. otwarto Międzyzakładową Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalności monter konstrukcji stalowych. W 1972 r. nadano szkole imię Stanisława Staszica. W 1973 r. otwarto Liceum Zawodowe o specjalności mechanik naprawy i budowy maszyn. W 1976 r. otwarto Średnie Studium Zawodowe dla pracujących o kierunku ogólnokształcącym. W 1978 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu powołało zbiorowy zakład szkolny pod nazwą Zespołu Szkół Zawodowych. W 1980 r. otwarto pięcioletnie Technikum Drzewne, a w dniu 11 października odbył się jubileusz 100 rocznicy istnienia szkoły, odsłonięto także tablicę pamiątkową poświęconą St. Staszicowi. W 1981 r. otwarto pięcioletnie Technikum Mechaniczne o specjalności obróbki skrawania. W 1988 r. otwarto dział sprzedawcy dziewcząt. W 1989 r. szkoła przystąpiła do Klubu Szkół Staszicowskich. W 1989/90 uruchomiono pracownię komputerową. 1990 - czerwiec do księgi Honorowej wpisano najlepszych uczniów szkoły z okazji 110 rocznicy jej powstania, tytuł „Primus inter pares" uzyskali: Technikum Mechaniczne: Mróz Marek, Durlak Lesław, Gruca Piotr, Zwoleimik Stanisław, Radzik Adam, Święs Grzegorz. Technikum Drzewne: Gruca Mariusz, Skraba Dorota, Pietruch Zbigniew. Zasadnicza Szkoła Zawodowa: Igielski Marian, Dziedziak Andrzej, Kantor Kazimierz, Smoła Czesław, Łącki Kazimierz. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna: Cieśla Tadeusz, Dziwisz Marek, Grybel Marian. 1990 - wrzesień. Po wielu latach nieobecności nauczanie religii powróciło do szkoły. W tym roku szkolnym katechetami w szkole byli księża: Adam Kaźmierczyk, Władysław Puzon, Tomasz Drwal. 1990 - listopad Powołano pierwszy w województwie, szkolny Klub Honorowego Dawcy Krwi skupiający 18 uczniów. Przewodniczącym został Marek Krzeszowski, a opiekunem mgr Janusz Kryca. 1990 - listopad. Po raz pierwszy od 1880 roku v-ce dyrektor mgr Danuta Szkudlara opracowała Roczne Sprawozdanie Dyrekcji za rok szkolny 1989/90 z okazji jubile­uszu 110 lat istnienia szkoły. 19 listopada odbyła się Premiera roku - II CZ. „Dziadów" A.Mickiewicza wystawiona przez mgr Teresę Nalepę. Ukazał się pierwszy nu­mer Niezależnej Gazety Uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica w Grybowie pt.„Pauza" 1991 - od 27 maja do l czerwca trwały obchody 110 rocznicy istnienia szkoły połączone z 650 rocznicą lokacji miasta Grybowa zarejestrowane na taśmie video. Zorganizowano okolicznościową wystawę będącą zalążkiem Izby Tradycji. 1993 - czerwiec. Szkoła zorganizowała Wojewódzką Spartakiadę Zasadniczych Szkół Specjalnych pod patronatem Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu dzięki zaangażowaniu dyrektorów mgr Wojciecha Ślusarczyka, mgr Józefa Tomasiaka oraz licznego grona nauczycieli. 9 listopada 1993 - otwarcie Szkolnej Izby Tradycji w obecności Burmistrza Grybowa mgr Grzegorza Radzika, starszego wizytatora KO w Nowym Sączu mgr Zygmunta Maślaka, nauczycieli emerytów, grona pedagogicznego, rodziców i młodzieży. 1994 5-6 maja udział dwóch reprezentantów szkoły Andrzeja Igielskiego i Andrzeja Kroka w I ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o St. Staszicu w Mętnem pod Warszawą. 1996 - wrzesień otwarcie zupełnie nowego kierunku i nowej szkoły - czteroletniego Liceum Ekonomicznego przede wszystkim dla dziewcząt. Październik zakupiono dla LE 12 nowych maszyn do pisania na kwotę 4.150 zł. Pieniądze na ten cel przeznaczył wójt gminy Grybów K.Michalik. Oprócz tego kupiono 20 stolików, podręczniki fachowe, tworząc zręby pracowni techniki biurowej. 1997- powołano pierwszą w Polsce Miejską Strefę Usług Publicznych w Nowym Sączu, która stała się nowym organem prowadzącym naszą szkołę. Tak więc od tego momentu podlegamy pod tą strefę i pod Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, a kompetencje organów wynikają z ustawy o systemie oświaty.

1918-1950

W 1918r. w wyniku działań wojennych szkoła została zupełnie zniszczona, a wycofujące się wojska zabrały wszystkie narzędzia i urządzenia. W 1924r. szkoła stała się własnością magistratu w Grybowie i nosiła nazwę Państwowa Szkoła Zawodowa Kołodziejsko - Kowalska. W1926r. powołana została Państwowa Szkoła Dokształcająca, przyjęto fachowców różnych specjalności obok już istniejących. W 1930r. nazwa szkoły została przemianowana na Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową. Nauka trwała trzy lata i kończyła się egzaminem czeladniczym. Kształcono w zawodach: blacharz, kowal, ślusarz, krawiec, szewc, kołodziej, stolarz, piekarz, wędliniarz, murarz, fryzjer. Rok 1939 nie rozpoczął się 1 września. Naukę rozpoczęto w grudniu 1939 roku. W latach 1940 -1942 szkoła funkcjonowała pod nazwą Państwowa Szkoła Rzemieślnicza dla Przemysłu Metalowego i przygotowywała pracowników dla ZNTK w Nowym Sączu. W latach 1942 - 1943 szkoła była filią Publicznej Szkoły Rzemieślniczej i Kupieckiej z Polskim Językiem Nauczania w Nowym Sączu. 1 maja 1944r. szkołę zajęła niemiecka firma J. Manka wykonująca montaż części pojazdów mechanicznych i przymusowo zatrudniała cały personel warsztatów oraz młodzież. Po wyzwoleniu Grybowa rząd Polski Ludowej polecił utworzyć i uruchomić szkołę. 1 września 1945 roku powołano trzy letnie Miejskie Gimnazjum Mechaniczne. W 1948 roku wstrzymano wpisy do gimnazjum, a w zamian za to otwarto trzy oddziały pierwszej klasy Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej z Warsztatami Mechanicznymi. W1949r. długoletni dyrektor szkoły inż. Eustachy Skinder przeszedł na emeryturę, a jego miejsce zajął Gawryś Józef. Za jego staraniem otwarto bursę szkolną i powołano dwie nowe specjalności: ślusarz i tokarz.

1880-1918

Zespół Szkół Zawodowych W Grybowie liczy 120 lat. W latach 1878-1880 starania o założenie szkoły rozpoczął ówczesny burmistrz Grybowa, lekarz kolejowy, dr Adam Jakubowski, a także rejent grybowski - poseł na Sejm Krajowy we Lwowie N. Klemensowicz. 19 sierpnia 1880 r. rozporządzeniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego we Lwowie otwarto Krajowy Naukowy Warsztat Kołodziejski w Grybowie. Mieścił się on w budynkach będących własnością miasta, a znajdujących się obok targowicy miejskiej. Kierownikiem szkoły został Józef Skoblak. W1882 r. szkoła otrzymała nazwę Szkoły Kołodziejstwa w Grybowie. Dzięki staraniom kierownika szkoły J. Skoblaka w 1894 r. otwarto oddział kowalski, a szkoła nosiła nazwę Krajowa Szkoła Kołodziejstwa i Kowalstwa w Grybowie . W tym samym roku umiera J. Skoblak, a kierownictwo obejmuje Seweryn Gzowski. W1898 r. szkole przyznano "Złoty Medal " za wyroby eksponowane na wystawie krajowej we Lwowie. Wyroby szkolne znane były w kraju, na Śląsku, w Koryntii i Tyrolu. W1902 r. dzięki staraniom posła na Sejm Krajowy we Lwowie i Kuratora Michała Huzy, rozpoczęto budowę nowej szkoły nad rzeką Białą obok rzeźni miejskiej. W 1914 r. obowiązki kierownika szkoły objął konstruktor maszyn inż. Jan Bulanda. Rozpoczął modernizację szkoły i warsztatów. W 1915 roku został powołany do armii austriackiej, a jego obowiązki przejął dyplomowany inżynier Michał Cezary de Malherb. W 1916 roku wykonano w szkole instalacje elektryczną.