O bibliotece

 

BIBLIOTEKA DAWNIEJ I DZIŚ

 Historia biblioteki Szkoły Mechanicznej w Grybowie sięga lat przedwojennych. Jednak wiemy o niej niewiele. W roku 1928 księgozbiór liczył 147 tomów fachowych i 1610 beletrystycznych, z których korzystali nauczyciele i uczniowie.Okres wojny pozbawił szkołę wszystkich pomocy naukowych, łącznie z zasobem biblioteki. Po 1945 roku z trudem odbudowano zasób książek potrzebnych do edukacji młodzieży w Zasadniczej Szkole Zawodowej, Gimnazjum czy Technikum. Gromadzonym zbiorem opiekowali się wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele m.in. Maria Czaplińska, czy mgr Maria Młot, która wzbogaciła księgozbiór własnymi lekturami. Biblioteka liczyła wtedy 2500 woluminów. Zbiory zamknięte były w szafach, a na czas wypożyczenia ( 6 godzin w tygodniu) otwierane.W latach 70 i 80. księgozbiorem zajmowali się Michał Nowak, Maria Poręba, Władysława Podwika, a w kolejnych Urszula Koszyk, Małgorzata Bernasiewicz, Zofia Marchel, Katarzyna Rola i Anna Demaj. Do roku 1984 biblioteka mieściła się w sali nr 15 ( obecna księgowość) i liczyła 8427 woluminów. Wraz ze wzrostem liczby młodzieży i ograniczonym miejscem bibliotecznym, salę nr 15 zamieniono na klasę szkolną, a zbiory biblioteczne przeniesiono do budynku warsztatów. Już wtedy prowadzono giełdy używanych książek, przygotowano audycje biblioteczne dla radiowęzła szkolnego.12 grudnia 2002 roku nasąpiło otwarcie nowej siedziby biblioteki. Księgozbiór szkolny liczył wtedy 14.608 w księdze głównej i 1.852 w księdze inwentarzowej podręczników. Bibliotekarki mgr Teresa Lichoń i mgr Zofia Marchel- Święs obsługiwały uczących się na dwie zmiany uczniów. Biblioteka Szkoły Zawodowej w Grybowie jest pracownią szkolną, centrum multimedialnym oraz miejscem edukacji uczniów i nauczycieli. To właśnie w niej organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, poetami, naukowcami. Jak również tworzone są wystawy fotograficzne oraz malarskie. Uczniowie- czytelnicy biorą udział w licznych konkursach literackich, umożliwiających prezentację własnych talentów. Piszą wiersze o szkole i patronie, fraszki miłosne, opowiadania, czy reportaże. Każdego roku organizowane są konkursy plastyczne taki jak: oryginalna kartka świąteczna, stroik bożonarodzeniowy, pisanka wielkanocna. Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy fotograficzne, dotyczące uchwycenia w obiektywie zmian w miejscu zamieszkania.W bibliotece o zawsze pracowł aktyw biblioteczny. Nie tylko pomagał w porządkowaniu księgozbioru, oprawianiu książek i przygotowaniu wystaw, ale sprawdzał i oceniał prace konkursowe. Obecnie od dwóch lat w bibliotece pracują wolontariusze. Gromadzą zbiory unikalne, nagrywają filmy, przygotowują i prowadzą kiermasze ozdób świątecznych. Aktualnie biblioteka jest dobrze wyposażoną pracownią. Posiada 17000 książek, aktualne podręczniki i broszury, zbiory multimedialne, posiada 10 komputerów z stałym dostępem do Internetu, drukarki, skaner, ksero, odbiornik TV, wideo, DVD.