Samorząd Uczniowski

Celem działania Samorządu Uczniowskiego jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, identyfikowanie się z zadaniami społeczności szkolnej, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy, a także wyrabianie umiejętności zespołowego działania, podejmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę. Realizacja celów połączona jest z dbałością o kształtowanie dobrego imienia szkoły ,kultywowania i wzbogacania jej tradycji, a także budowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego:

1. Przewodniczący Gruca Maksymilian kl. 3 TEL
2. Zastępca przewodniczącego – Góra Katarzyna 2 TŻ
3. Skarbnik – Kopczyński Wojciech kl. 2 TŻ
4. Rzecznicy praw ucznia – Miłkowska Natalia kl. 3 TEL, Kiełbasa Patrycja kl. 4 TSŻ
5. Radiowęzeł – Rola Krystian  kl. 3 TEL, Siedlarz Marcin kl. 3 TS, Bydłoń Łukasz kl. 4 TSŻ
6. Sekcja facebook – Ogorzały Igor kl. 2 TPS, Sekuła Dawid kl. 2 TPS