Ułatwienia dostępu

Grono Pedagogiczne

 

 

 Dyrektor Szkoły: mgr inż. Lesław Tarasek

 Za-ca dyrektora: mgr Barbara Krok

 

Nauczyciele
 nauczane przedmioty
mgr Bernasiewicz-Święs Małgorzata  język polski
mgr Brattig Sławomir  w-f
mgr Burnagiel Marta  język niemiecki
mgr Chmura Dorota  w-f, p. gastronomiczne
mgr Ciosek Magdalena  matematyka
mgr Flądro Krzysztof  historia, wos
mgr Fyda Jolanta  język niemiecki
mgr Głaz Marzena  przedmioty ekonomiczne,  handlowe
mgr Gryzło Beata  język polski
mgr Holik-Ciwińska Danuta  matematyka
mgr Igielska-Demaj Anna  język polski
mgr Kłapacz Marian  religia
mgr Hajduga Joanna
 przedm. ekonomiczne
mgr Krok Bożena  przedm. ekonomiczne i gastronomiczne
mgr inż. Krok Marek  p. mechaniczne
mgr Lichoń-Słotwińska Jolanta  chemia, p.gastronomiczne
mgr Mól Wiktoria  język angielski
mgr inż. Mordarska Magdalena  technologia żywienia
mgr inż Oleksy Andrzej  przedmioty technologii drewna
mgr Przetacznik Marcin  w-f, WOS, historia
mgr inż. Radzik Wiesław  p. mechaniczne, po
ks. mgr Zbigniew Stachura
 religia
mgr Rola Anna  geografia
mgr inż. Serafin Justyna  p. ekonomiczne
mgr Szczepanik Iwona  język niemiecki, angielski
mgr Święs Agnieszka  język angielski, pedagog specjalny
mgr Święs Przemysław  w-f
mgr inż Niemas Sabina  przedmioty gastronomiczne
mgr Wieczorek Dorota  biologia, p. gastronomiczne
mgr Wysowski Paweł  w-f
mgr Kaflińska Katarzyna

 pedagog szkolny

mgr inż. Kogut Sławomir  p. mechaniczne
mgr inż. Krok Paweł  elektrotechnika
mgr Lichoń Teresa  biblioteka
mgr Rola Katarzyna  język rosyjski
mgr inż. Liszka Zbigniew  kierownik szkolenia praktycznego
mgr Lewandowska-Kmak W.
 plastyka
Morańda Zdzisław  instruktor dz. mechaniczny
Motyka Grzegorz  instruktor dz. mechaniczny
Oleksy Andrzej I  instruktor dz. mechaniczny
Oleksy Dariusz  instruktor dz. mechaniczny
mgr Gajda Justyna
 fizyka
mgr Mól Justyna  instruktor dz. gastronomiczny