Ułatwienia dostępu


Klub HDK

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

Jan Paweł II

Klub HDK

klub_hdk.jpg

przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie 

Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie został założony 15 listopada 1991.

Inicjatorem, organizatorem i opiekunem, był nauczyciel krwiodawca mgr Janusz Kryca.  Był to pierwszy szkolny klub krwiodawców w ówczesnym województwie Nowosądeckim. Początkowo uczniowie naszej szkoły przez wiele lat dojeżdżali do punktów poboru krwi znajdujący się w Gorlicach. Sytuacja zmieniła się 2005 roku wówczas po raz pierwszy akcje zaczęły być prowadzone w budynkach Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie, efektem tego jest znaczący wzrost chętnych krwiodawców wśród uczniów, nauczycieli a także absolwentów szkoły.

W ostatnich latach , corocznie są organizowane 2 do 3 akcji honorowego oddawania krwi, gdzie średnio pobierane jest od 25 do 40 litrów krwi a opiekę nad organizacją akcji oraz klubem HDK przejmuje mgr inż. Wiesław Radzik. W rekordowym 2007 roku udaje się zebrać aż 107 krwi. Szkolny klub HDK bierze udział w różnego rodzaju , zawodach sportowych i konkursach m.in. „Młoda krew ratuje życie”. W 2018 roku odbyły się 2 specjalne akcje z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod nazwą „100 litrów krwi na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, udział w tych akcjach wzięło 80 osób. Nad sprawnym i fachowym poborem krwi i opieką medyczną czuwają pielęgniarki oraz lekarz Szpitala Powiatowego w Gorlicach. Od 2014  organizacją całego przedsięwzięcia zajmuje się mgr Przemysław Święs . Warto tu w tym miejscu wspomnieć o młodzieży naszej szkoły , która pod opieką pani Doroty Wieczorek , Jolanty Słotwińskiej oraz Sabiny Niemas prowadzi obsługę konsumencką dla osób przeprowadzających całą akcję. Obecnie panująca pandemia koronawirusa spowodowała zawieszenie działalności Szkolnego Klubu HDK przy ZSZ w Grybowie. Liczymy, że po ustąpieniu pandemii klub na nowo będzie mógł wznowić swoją działalność i dzięki temu wielu ludziom uda się pomóc oddając tę cenną rzecz jaką jest krew.

Oto kilka zdjęć z akcji przeprowadzanych od 2015 roku

 

© 2009-2023 by GPIUTMD