Ułatwienia dostępu


HDK

 

    Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi

 

 

W Zespole Szkół wśród pracowników i uczniów zawsze była grupa osób, która oddawała krew najczęściej dla osób potrzebujących z grona bliskich i znajomych.
Jednak od 1991 roku honorowe krwiodawstwo przybrało formę zorganizowanej i systematycznej działalności.
15 listopada 1991 roku został założony Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Był to pierwszy szkolny klub krwiodawców w ówczesnym województwie Nowosądeckim. Inicjatorem, organizatorem i opiekunem był nauczyciel krwiodawca mgr Janusz Kryca. Na pierwszą akcję krwiodawstwa do punktu krwiodawstwa w Gorlicach pojechało wraz z opiekunem 25 uczniów technikum Drzewnego i Mechanicznego oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Podstawowym celem działalności Klubu jest propagowanie bezinteresownej pomocy przez krwiodawstwo wśród młodzieży szkolnej, oraz przygotowanie młodzieży do działalności w środowisku pozaszkolnym.

1992 rok zaowocował trzema zorganizowanymi akcjami krwiodawstwa w lutym, czerwcu i październiku. Jednocześnie trwały prace polegające na organizowaniu struktur Klubu, nawiązywaniu współpracy z PCK, propagowaniu honorowego krwiodawstwa wśród społeczności szkolnej.
Doceniając pracę i osiągnięcia Klubu Zarząd Główny PCK przesłał podziękowania i dyplom.
Lata 1993-1997 to okres w którym obserwuje się wzrost zainteresowania krwiodawstwem wśród uczniów Zespołu Szkół, na systematycznie organizowane dwie, trzy akcje krwiodawstwa w ciągu roku szkolnego zgłasza się coraz więcej młodzieży (każdorazowo w wyjazdach brało udział od 30 do 40 krwiodawców). W tym też czasie krwiodawcy zaczęli oddawać krew dla konkretnych osób, które zwracały się z taką prośbą, jak również „na ratunek" dla osób poszkodowanych w wypadkach.
W 1997 roku współorganizowali w Grybowie akcję zbiórki darów dla ofiar powodzi.
Opiekun i uczniowie działający w Klubie prowadzą jednocześnie zakrojoną na szeroką skalę akcję profilaktyki pro zdrowotnej i uświadamiania młodzieży o zagrożeniach ze strony AIDS, narkotyków, nikotyny i alkoholu. Organizują prelekcję z udziałem lekarzy i pracowników PCK, odczyty połączone z konkursami, pokazy filmów VIDEO. Krwiodawcy aktywnie uczestniczą w promowaniu wśród młodzieży zdrowego stylu życia.
W roku 1997/98 pod nieobecność dotychczasowego opiekuna, w zastępstwie opiekę na Klubem sprawuje mgr inż. Wiesław Radzik organizując kolejne akcję krwiodawstwa.

Od 2000 roku krew oddawana jest również w Nowym Sączu.
13.01.2002 roku 15 krwiodawców oddaje krew na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W 2002 roku w ramach promocji krwiodawstwa zorganizowana dwie akcję na terenie szkoły. Do wspólnego oddawania krwi zaproszono również uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. Akcja z udziałem 90-ciu krwiodawców była jak dotychczas największą ze wszystkich zorganizowanych, oddano ponad 20 litrów krwi.
Działalność Klubu jest wspierana przez prasę, lokalne radio Echo, oraz program 2 TP (dwukrotne relację na antenie ogólnopolskiej).
W dowód uznania Klub został odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużony dla HDK, a opiekun pan Janusz Kryca Brązową i Srebrną Odznaką. Na ręce Dyrektora Zespołu Szkół wpływały listy z podziękowaniami i gratulacjami między innymi od: Kierownika Wojewódzkiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie Prezydium Zarządu Głównego PCK, Wojewody Małopolskiego i osób prywatnych.
Od 2005 roku akcje krwiodawstwa organizowane są w szkole co wpłynęło korzystnie na propagowanie krwiodawstwa w śród naszej młodzieży. Co roku zgłasza się od 30 do 40 nowych krwiodawców – uczniów. 

 Klub uczestniczy w różnych konkursach, zawodach i spartakiadach, miedzy innymi w ogólnopolskim konkursie Młoda Krew Ratuje Życie.

W tych latach w śród szkolnych klubów HDK działających na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego oddajemy najwięcej krwi – 65-75 litrów każdego roku. W rekordowym 2007 roku oddaliśmy 107 litrów krwi.
Dotychczas w 45 zorganizowanych akcjach krwiodawstwa wzięło udział czynnie ponad 800 krwiodawców oddając ponad 1000 litrów krwi.
Większość z tych krwiodawców-absolwentów dalej aktywnie oddaje krew i propaguje krwiodawstwo w swoim środowisku realizując podstawowy cel działalności Klubu, często są to zasłużeni honorowi dawcy krwi.

 

Opiekunowie:    Radzik Wiesław
                       Święs Przemysław

 

© 2009-2023 by GPIUTMD