Ułatwienia dostępu


Rekrutacja 2023/2024.

 

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2023/2024

Technikum

Technik żywienia i usług gastronomicznych / język angielski, język rosyjski

Technik ekonomista / język angielski, język niemiecki

Technik logistyk / język angielski, język niemiecki

Technik pojazdów samochodowych / język niemiecki, język angielski

Technik spawalnictwa / język angielski, język niemiecki

Technik rachunkowości / język angielski, język niemiecki

Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej / język niemiecki, język angielski

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski/niemiecki, informatyka

 

Szkoła Branżowa I stopnia

Mechanik pojazdów samochodowych/język niemiecki

Mechanik monter maszyn i urządzeń / język niemiecki

Stolarz / język niemiecki

Kucharz / język angielski

Sprzedawca / język angielski

Kelner / język angielski

Cukiernik / język angielski

 

Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 

WAŻNE TERMINY DLA KANDYDATÓW W REKRUTACJI

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

15 MAJA DO 19 CZERWCA

Składanie wniosku(podpisanego przez co najmniej 1 rodzica/opiekuna) wraz z dokumentami.

 

OD 23 CZERWCA DO 10 LIPCA

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (orginał lub kopia),możliwość złożenia nowego wniosku lub jego zmiany.

 

19 LIPCA DO GODZ. 12.00

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dostępne w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie.

 

OD 19 DO 26 LIPCA

Dostarczenie orginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, orginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały dostarczone wcześniej), zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu.

 

27 LIPCA DO GODZ. 12.00

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych dostępne w Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie

 


 

 

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH OBOWIĄZUJE SYSTEM REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ.

 

© 2009-2023 by GPIUTMD